{name:"Jamion Bình Thạnh", address: "Tầng lửng, Tòa Topaz 2, Saigon Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TPHCM",city: "Hồ Chí Minh",district: "Bình Thạnh",ward: "Phường 22", phone:"090.858.2399", url:"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d15677.062408754995!2d106.7197449!3d10.7909581!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x4ab69b317820a026!2ssaigon%20pearl%20Topaz%202!5e0!3m2!1sen!2s!4v1655697811354!5m2!1sen!2s"}, {name:"Jamion Tân Bình ", address: " Lầu 1, TTTM Vincom Maximark Cộng Hòa, 15-17 Cộng Hòa, Phường 4 ,Quận Tân Bình, TP.HCM",city: "Hồ Chí Minh",district: "Tân Bình",ward: "Phường 4", phone:"090.858.2399", url: "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d15676.570888272827!2d106.6590802!3d10.8003791!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0xda33972e91e48557!2zVmluY29tIEPhu5luZyBIb8Og!5e0!3m2!1sen!2s!4v1655698320241!5m2!1sen!2s"},